Test MTM

 Nastreľovanie zbraní pomocou laserových nastreľovačov

Ešte predtým, ako začne sezóna lovu, sa často nejeden poľovník pristihne pri  svojich predstavách, čo ho asi nasledujúce mesiace počas poľovačiek čaká a či bude úspešný. Aby tomu tak bolo, je nutné skontrolovať si zbraň, optiku, ošatenie a vlastne všetko to, čo je pre vydarenú sezónu potrebné.

    Snahou každého poľovníka by malo byť, aby zver pri love trpela čo najmenej. Počas lovu a pri výstrele vieme niektoré podmienky ovplyvniť, no niektoré okolnosti sa ovplyvniť nedajú. Stane sa, že aj najlepší strelec občas minie svoj cieľ. Avšak jednou zo skutočností, ktorú vieme ovplyvniť, je správne  nastrelená zbraň. Správne nastrelená zbraň znamená, že stredný zásah (ťažisko rozptylového obrazca) sa zhoduje so zámerným bodom.
     Preto, aby sme zbraň naozaj dobre nastrelili, musíme dodržať hneď niekoľko zásad. Miesto, kde budeme zbraň nastreľovať, by malo ležať v rovine. V dráhe strely sa nesmú nachádzať žiadne prekážky a priestor za terčom musí byť bezpečný. Určite nenastreľujeme zbraň za nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú silný vietor, dážď, hmla alebo za šera. Pri nastreľovaní osobne používam biely terčový list, na ktorom sa nachádza čierny kontrastný obrazec v tvare kruhu alebo štvorca. Veľkosť zámerného obrazca je závislá od nástrelnej vzdialenosti a od mieridiel používaných pri streľbe (mechanické respektíve optické). Ak je potrebné nastreliť zbraň so zameriavacím ďalekohľadom (napríklad pri 6-násobnom zväčšení) na vzdialenosť od 100 do 150 m používam terčový list  s veľkosťou zámerného obrazca cca 3 cm.
    Pred každým nastrelením zbraň dôkladne skontrolujem po technickej a bezpečnostnej stránke. Vývrt zbrane musí byť čistý a suchý. Zbraň sa nastreľuje so strelivom, ktoré bude lovec používať počas sezóny. Veľa poľovníkov si neuvedomuje, že pri zmene typu strely, jej hmotnosti alebo dokonca pri použití streliva od rôznych výrobcov, sa mení stredný zásah, ktorý už nekorešponduje so zámerným bodom.
   Najčastejšie používam pri nastreľovaní stojan, ale môžeme použiť aj mäkkú podložku (napr. stočenú deku), o ktorú si zbraň pri streľbe oprieme. Pri zbraniach vybavených zameriavacím ďalekohľadom sa snažíme dosiahnuť úplnej zhody zámerného bodu so stredným zásahom. Keď je už zbraň nastrelená, vystrelím ešte jeden výstrel, ale už bez stojanu a ak je zásah tam, kde má byť, až potom považujem zbraň za nastrelenú a pripravenú na lov.
     Zbraň by si mal nastreliť každý strelec sám. Ak však nemá potrebnú praktickú zručnosť je lepšie zveriť nastrelenie odborníkovi. V súčasnosti sú však na trhu rôzne výrobky, ktoré nám pri nastreľovaní pomôžu a v neposlednom rade aj ušetria náš čas a peniaze. Novinkou sú nastreľovacie laserové zameriavače, ktoré som testoval.
     Firma Rapier s.r.o. zo Sásy okres Zvolen, mi poskytla na test nastreľovacie laserové zameriavače (nastreľovače) značky SightMark ®, pričom som testoval nastreľovače univerzálne, ale aj nastreľovače nábojnicové , ktoré sa vkladajú do nábojovej komory zbrane a sú určené pre konkrétny kaliber zbrane. Na test som vybral nábojnicové nastreľovače kalibrov 223 Remington, 308 Winchester, 30-06 Springfield. Nábojnicový nastreľovač má tvar nábojnice a je vyrobený z kovu. Zákazníkovi je dodávaný v priehľadnom plastovom obale, v ktorom sa nachádza samotný nastreľovač s batériami a s praktickým plátenným puzdrom. Pri nastreľovači sú uvedené všetky potrebné informácie ako označenie, kalibre zbraní pre ktoré je určený, návod na použitie, upozornenia, záručné podmienky, atď.     
     Spôsob použitia nábojnicového laserového nastreľovača je nasledovný. Do tela nastreľovača sa vložia batérie a dotiahne sa dno, čím sa nastreľovač aktivuje. Následne sa zasunie do nábojovej komory (z dôvodu, že nastreľovač je možné použiť do zbraní dvoch – troch kalibrov a teda nemá úplne identické parametre ako náboj konkrétneho kalibru, tak záver pušky neuzatvárame). Vo vzdialenosti 20 až 25 metrov nájdeme cieľ, na ktorom budeme vidieť bodku lasera. Laserový bod teoreticky predstavuje bod dopadu strely. V tomto momente nastavíme zámernú osnovu puškohľadu podľa laserového bodu. 
     Pri použití univerzálneho (je určený pre zbrane rôznych kalibrov) nastreľovacieho laserového zameriavača postupujeme týmto spôsobom. Zameriavač priložíme na ústie hlavne. Zariadenie sa magnetom prichytí (adaptuje) ku zbrani. Je nutné nastreľovač vycentrovať a zapnúť aby svietil. Znova vo vzdialenosti 20-25 metrov nájdeme laserový bod, podľa ktorého nastavíme osnovu puškohľadu.
     Ak máme nastavený puškohľad podľa laserového zariadenia, vystrelíme na požadovanú nástrelnú vzdialenosť (100 m) dva až tri výstrely a následne podľa potreby doladíme zameriavacie zariadenie tak, aby sme dosiahli súlad zámerného bodu so stredným zásahom.
Na test bolo použitých celkovo 6 dlhých palných zbraní, loveckých pušiek a bolo použité strelivo od českého a nemeckého výrobcu, ktoré bolo laborované strelami rôznych konštrukcií a hmotností. Postupoval som podľa návodu na použitie pre konkrétne laserové zariadenia, pričom zbrane boli upnuté v nastreľovacom stojane. Po nastavení osnovy puškohľadu podľa laserového bodu nastreľovača, boli z každej zbrane na vzdialenosť 100 metrov vystrelené 3 náboje v minútových intervaloch a následne bol určený stredný zásah. Vzdialenosť medzi stredným zásahom a stredom zámerného obrazca bolo hlavné hodnotiace kritérium testu.    Vyhodnotenie testu je prinajmenšom zaujímavé a uvádzam ho pre nábojnicové aj univerzálne nastreľovače spolu, nakoľko výsledky navzájom korešpondujú. Po dôslednom dodržaní všetkých zásad používania testovaných zariadení, som nameral priemernú vzdialenosť medzi stredom zámerného obrazca a stredným zásahom 12,3 cm, čo je veľmi slušný výsledok. Väčšinou sa zásahy nachádzali pod zámerným obrazcom. Určité rozdiely boli zistené pri použití streliva rovnakého kalibru laborovaného strelami rôznych hmotností, ale z hľadiska zamerania testu sú nepodstatné.  Pri dvoch zbraniach (kaliber 270 Winchester a 223 Remington) boli zásahy od stredu terča vzdialené menej ako 6 cm (zaujímavé je že pri zbrani kalibru 270 Winchester bol prezentovaný výsledok dosiahnutý so strelivom od nemeckého výrobcu a pri zbrani kalibru 223 Remington so strelivom od českého výrobcu). Stačilo už len zopár pootočení rektifikačných skrutiek puškohľadov a zbrane boli nastrelené. Nedostatok, ktorý sa počas testu vyskytol bolo, že svietiaci bod nebolo dostatočne vidieť na cieli, na ktorý dopadali lúče priameho svetla. Najostrejšie sa zobrazoval svietiaci bod, keď sa cieľ nachádzal v priestore, kde naňho priamo nesvietilo slnko. Veľkým benefitom sa pri používaní testovaných zariadení ukázala úspora času pri nastreľovaní a v neposlednom rade tiež úspora streliva, čím sa znížili finančné náklady na nastrelenie zbrane. Ďalšou výhodou nastreľovacích laserových zameriavačov je aj možnosť prekontrolovania si už nastrelenej zbrane (napríklad ak nám v zbraň spadne).
Nastreľovacie laserové zameriavače poskytujú pohodlnú a presnú metódu pre nastreľovanie všetkých typov zbraní. Pomocou testovaných výrobkov je možné dosiahnuť pomerne presné zosúladenie puškohľadu (optického zameriavača) so zbraňou bez vystrelenia náboja. Samotná streľba je neskôr potrebná už len na doladenie puškohľadu, aby sa kompenzovali nezrovnalosti, ako napríklad balistika, alebo výkyvy spôsobené poveternostnými podmienkami.
Na test boli použité nábojnicové nastreľovacie laserové zameriavače a  univerzálne magnetické laserové zameriavače od firmy RAPIER s.r.o., Nová 118, Sása 96262 (www.rapier.sk)
Nábojnicové nastreľovacie laserové zameriavače:
SM39001
SM39003
SM39005
Univerzálne magnetické laserové zameriavače:
SM39014
SM39024
Tento test robil odborník z odboru balistky pre časpopis Poľovíctvo a rybárstvo a bol uverejnený v čísle 10/2009.

 

 

Prihlásenie

Odkazy

Huntung Land poľovnícky internetový obchod

www.nalovy.sk

© 2009-2012 Rapier s.r.o.   |  Značky   |  Test MTM   |  Testy Minox HG   |  Testy Minox HG foto   |  Testy Minox HG Myslivost   |  Testy Minox Myslivost