Kontakt

RAPIER s.r.o
Nová,  118/20
962 62  Sása – okres Zvolen
Slovenská republika
IČO: 44565445
IČ DPH : SK2820000645
Výpis obchodného registra- Okresný súd Banská Bystrica,Vložka číslo-15906/S

W: www.rapier.sk
Erapier@rapier.sk
T: +421 907 467 118
Skype: Radoslav Tomašovič Rapier s.r.o.

Číslo zbrojnej licencie: 006761


Predajňa:
Huntingland – poľovnícky svet
Neresnická cesta 2229
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Otváracia doba: 
Pondelok – Piatok: 
8:00–17:00

E-shopwww.huntingland.sk
VO E-Shop: www.vo.rapier.sk a www.vo.rapier.sk/cz/
Autorizovaný servis pre Pard: www.pardservice.eu

 
Platobné údaje pre SR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
IBAN: SK3811110000001131350005
SWIFT: UNCRSKBX
Adresa banky: pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka číslo: 2310/B